0499-395072 info@nbarchitecten.nl

wij zijn nba WIJ MAKEN MOGELIJK

WE CREËREN SLIMME CIRCULAIRE SYSTEMEN

WE ONTWERPEN NUL OP DE METER OF BETER

WE WERKEN MET BIO-BASED MATERIALEN

NBA DENKT IN ECOSYSTEMEN

We lopen voorop en trekken graag de kar als het gaat om complexe opgaven en transities. Wij weten dat onze kracht is om mogelijk te maken, wij zorgen dat het lukt. Bij de huidige energie transitie denken we dan ook niet in losse onderwerpen, maar benaderen dit vanuit het grotere geheel. Wij denken in ecosystemen. Waarin onderlinge wisselwerkingen als samenhangend geheel worden benaderd. Tussen alle onderdelen bestaan kringlopen en stromingen welke adaptief en dynamisch zijn. Volg onze ontwikkelingen op de voet.

NBA, WE ZIJN NET MENSEN

Architecten. We staan te boek als een raar volkje. Maar eigenlijk zijn we maar hele gewone jongens en best nuchter bovendien. Doen we waar we goed in zijn en doen we wat we zeggen. Halen onze energie uit mooie projecten en tevreden opdrachtgevers. We laten u graag zien wie dat zijn.

WIJ ❤ ONZE OPDRACHTGEVERS

Yvar Monash | Directeur Best Wool Carpets

“De combinatie van creativiteit, technische kennis en passie heeft tot een supermooi resultaat geleid”

Ton Timmerman | Opdrachtgever en kritisch volger

“NBA toont grote betrokkenheid en weten anderen te inspireren”

Gerald van Kessel | Directeur MGM Projectontwikkeling

“Ze behandelen opdrachtgevers zoals ze zelf behandeld willen worden 🙂

Shelly van Gogh | Oud-stagiaire

“NBA heeft me laten inzien dat architectuur meer is dan mooie gebouwen ontwerpen”

PROJECTEN WAAR WE EXTRA TROTS OP ZIJN

Interieur Topic Embedded Systems

Interieur Topic Embedded Systems

De Willem en de Zwijger

De Willem en de Zwijger

Openbare Ruimte Centrum Best

Openbare Ruimte Centrum Best

Oranjehof Best

Oranjehof Best

Floriade Paviljoen Azerbaijan

Floriade Paviljoen Azerbaijan

NBA, DIT ZIJN ONZE MENSEN

We weten dat onze kracht schuilt in de mensen die bij ons werken. We laten u graag zien wie dat zijn, en geven u de mogelijkheid persoonlijk kennis te maken. Naast onze vaste kern, hebben we ook nog een flexibele schil van jonge talenten - ca 3 tot 4 - welke bij ons in opleiding zijn. 

nicky frankHome NBA 37 joost haroldHome NBA 38Home NBA 42 hansmoniqueHome NBA 41Home NBA 39