0499-395072 info@nbarchitecten.nl

Nicky Kouwenberg

Architect / Interieur Architect

Met hard werken en de wil om te ontdekken jaagt Nicky zijn dromen achterna en lijkt alles wat hij aanraakt in goud te veranderen. Haalt zijn inspiratie uit de wereld om hem heen en weet dit daadkrachtig om te zetten naar nieuwe concepten, producten en ontwerpen. Waardeert vooral de breedte van het vak en de raakvlakken met andere vakgebieden en is ervan overtuigd dat je nooit uitgeleerd bent. Heeft een creatief opleidingspad bewandeld; van Sint-Lucas, de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, naar de MAHKU (UK) en vervolgens de Academie van Bouwkunst te Tilburg. Is onlangs (met lof) afgestudeerd architect en genomineerd voor de Archiprix 2017.

“Alle kleine jongens willen toch architect worden?”

NBA, WE ZIJN NET MENSEN

Architecten. We staan te boek als een raar volkje. Maar eigenlijk zijn we maar hele gewone jongens en best nuchter bovendien. Doen we waar we goed in zijn en doen we wat we zeggen. Halen onze energie uit mooie projecten en tevreden opdrachtgevers. En weten dat onze kracht schuilt in de mensen die bij ons werken. We laten u graag zien wie dat zijn.