0499-395072 info@nbarchitecten.nl

INTERIEUR HOOFDKANTOOR VOGEL’S

Voor het familie bedrijf Vogel’s heeft NBA binnen het bestaande pand op creatieve wijze een eigentijds interieur gecreëerd. Door slim te kijken naar het programma van eisen, de structuur van de organisatie en de werkmethodiek is er een haalbaar plan voorgesteld. De externe showroom van Vogel’s is hierdoor verplaatst naar het hoofdkantoor en één van de drie panden – welke niet in eigendom was – is afgestoten. Het programma is dus toegenomen terwijl de oppervlakte is afgenomen. Een enorme efficiëntie slag welke de revitalisatie van het interieur mogelijk maakte.

DE VOGEL’S FAMILIE

Vogel’s is een familie bedrijf welke mounts – beugels – ontwikkeld om audio en video apparatuur te bevestigen aan plafond of wand. Een familie bedrijf wat door de tijd heen is uitgegroeid tot één van de marktleiders in dit segment. In de hokjes structuur van de verschillende panden was deze groei terug te lezen. Uiteindelijk heeft NBA twee grote kantoor tuinen gemaakt omringd door een grote patio. De hele Vogel’s familie is zo zichtbaar wat onderlinge werkrelaties, maar ook de effectiviteit ten goede komt. Als intermediair tussen het werken en het facilitaire gedeelte is een Broeinest geïntroduceerd. Dit is een centrale plek in het gebouw waar men elkaar ontmoet en waar verschillende kruisbestuivingen plaatsvinden tussen de diverse afdelingen. Naast het Broeinest zijn diverse showrooms gecreëerd voor ontvangst van zowel de particuliere markt als de professionele markt. Daaraan gekoppeld zijn diverse vergaderruimten, test ruimten voor audio apparatuur en een grote Town-hall gesitueerd. De Town-hall is de plek waar grote presentaties gehouden worden, maar waar ook geluncht wordt. Een plek voor de familie, waar op de wand mooie momenten in de geschiedenis van Vogel’s zijn vast gelegd.

EEN PROJECT OM TROTS OP TE ZIJN

In samenwerking met Artebo bouwmanagement heeft NBA de opdracht geïnitieerd en volledig begeleid tijdens de uitvoering. Het project is in een ketensamenwerking binnen het budget en binnen de door de opdrachtgever gestelde planning gerealiseerd. Met diverse creatieve oplossingen is binnen de bestaande structuur, met behoud van diverse installaties en hergebruik van de bestaande kozijnen een maximaal resultaat behaald. Vogel’s is met het nieuwe kantoor klaar voor de toekomst.

NBA, DIT ZIJN ONZE MENSEN

We weten dat onze kracht schuilt in de mensen die bij ons werken. We laten u graag zien wie dat zijn, en geven u de mogelijkheid persoonlijk kennis te maken. Naast onze vaste kern, hebben we ook nog een flexibele schil van jonge talenten - ca 3 tot 4 - welke bij ons in opleiding zijn. 

nicky frankHome NBA 37 joost haroldHome NBA 38Home NBA 42 hansmoniqueHome NBA 41Home NBA 39